ทุกธนาคาร 24 ชั่วโมง
ถอนได้ตั้งแต่ 09:00 - 17:00 น.
  แจ้งถอน 09:00 - 12:00 ได้รับ 12:30
  แจ้งถอน 12:00 - 14:30 ได้รับ 15:00
  แจ้งถอน 15:00 - 17:30 ได้รับ 18:00
CALL CENTER
สอบถามรายละเอียด